E-mail marketing

Připravíme pro vás úplnou realizaci e-mail marketingových kampaní zahrnující následující aktivity:

Příprava auditu a strategie

Provedeme audit vašeho aktuálního stavu (struktura a obsah rozesílek, efektivita kampaní, stav kontaktní databáze, používaný nástroj na rozesílku, kontrola webových formulářů). Poradíme s výběrem vhodného e-mail marketingového nástroje. Navhrneme scénáře rozesílek. Doporučíme automatizaci, vhodné testování a personalizaci e-mailingu. Zmíníme důležité metriky pro měření kampaní.

Správa klientského účtu

Vytvoříme vám nový účet či budeme spravovat váš stávající. Nahrajeme a protřídíme vaši kontaktní databázi. Nastavíme vám jednotlivé formuláře. Poradíme se snížením mediálních nákladů.

Tvorba šablony

Navrhneme tzv. drátěný model s návrhem optimální struktury newsletteru. Na základě daného modelu zpracujeme grafický návrh šablony. Odsouhlasený návrh nakódujeme a nahrajeme šablonu do e-mail marketinového nástroje.

Copywriting a copyediting

Připravíme nové originální texty nebo upravíme již existující. Vyhodnotíme zvýraznění jednotlivých částí textů a umístění odkazů dle jejich důležitosti a polohy v návrhu šablony.

Realizace rozesílky včetně testování

Založíme vám novou kampaň (nastavení parametrů rozesílky). Upravíme odkazy pro následné měření v Google Analytics. Otestujeme rozesílku pomocí A/B testování a poté dokončíme rozesílku.

Vyhodnocení kampaní

V intervalu 1-2 týdnů od uskutečnění rozesílky vypracujeme vyhodnocení realizované kampaně. Vyhodnocení se opírá jak o data z Google Analytics, tak i o údaje z e-mail marketingového nástroje. Součástí vyhodnocení je rovněž doporučení pro následující kampaň.

Cena za jednotlivé služby se odvíjí od rozsahu prováděných úkonů.

Cena přípravy standardní kampaně včetně následného vyhodnocení je 3 500 Kč . V případě měsíční spolupráce je zvýhodněná sazba:

- za 2 kampaně 4 500 Kč

- za 3-4 kampaně 7 000 Kč

- za 5-8 kampaní 10 000 Kč.

U většího počtu kampaní se cena domlouvá individuálně. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Mediální náklady se odvíjí od velikosti kontaktní databáze a frekvence rozesílek. U pravidelných měsíčních kampaní se pohybují od 200 Kč v případě malé kontaktní databáze až do do 5 000 Kč v případě databáze 25 001 - 50 000 kontaktů. V rámci zajišťování našich služeb klademe důraz na dodržení platné české a evropské legislativy, k čemuž je možné využít také speciálních konzultací.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA INFO@CHAMPIONSMAIL.CZ


„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain