Auto-odhlášení v Gmailu – mýty a názory

Společnost Google zavedla služu Auto-unnsubscribe, která zjednodušuje proces odhlášení z odběru newsletterů přicházejících do Gmailových schránek. Nyní se ke každému newsletteru, u něhož automaticky dokáže detekovat odkaz na odhlášení, přidá vedle jména odesílatele políčko „Odhlásit odběr“, čímž uživatelům odpadne nutnost často zdlouhavého hledání tohoto linku, který většinou býval ukryt na samém chvostu newsletteru. Experti se vesměs shodují, že se nebude jednat, stejně jako v případě zavedení Promotions Tab, o velký zvrat v chování uživatelů. Jejich slova potvrzujeme a podáváme vlastní objasnění, proč není panika na místě.

- Značná část uživatelů byla zvyklá v případě nezájmu označovat newsletter jako SPAM, což bylo pro marketéry horší variantou než zvýšená míra odhlášení. Inteligentní mailingový nástroj je totiž obvykle pravidelně ve spojení se všemi hlavními ISP, které mu reportují o dané aktivitě uživatelů a nástroj následně z důvodu anti-SPAM ochrany penalizuje majitele accountu a hrozí mu dočasnou či celkovou blokací. Z uvedeného pak vyplývá, že se spíše navýší míra odhlášení na úkor abuse-reportů, což je pro marketéry a firmy jedině dobře.

- Na druhou stranu uživatele to přiměje k většímu zamýšlení nad funkcí odhlášení, což vyčistí část pasivních odběratelů, kterým newsletter chodil, ale stejně ho nečetli. To v konečném důsledku sníží finanční náklady na správu kampaní v e-mailingovém nástroji, které jsou často odvislé od velikosti databáze.

- V ČR nebude jakýkoli účinek stejně příliš patrný vzhledem k menšinovému podílu Gmailových schránek oproti dominantnímu použití Seznamu.

Takže žádné strachy a úspěšný start do nových e-mailingových kampaní Gmail uživatelům!:)

Komentáře nejsou povoleny.


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich